Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στο εξής:

το φροντιστήριο ΔΥΝΑΜΙΚΟ είναι καταρχήν εκπαιδευτήριο και δευτερευόντως επιχείρηση. Αυτό σημαίνει πως δημιουργούμε τους αυριανούς επιστήμονες εξασφαλίζοντας σήμερα την ποιοτική και αποτελεσματική προετοιμασία τους. Άλλωστε, εδώ και 30 χρόνια γνωρίζουμε τη συνταγή της επιτυχίας:

  • μεθοδική διδασκαλία --> κατάκτηση της γνώσης
  • εξατομικευμένο ενδιαφέρον --> ανάδειξη των ικανοτήτων του μαθητή 
  • ψυχολογική υποστήριξη --> ενθάρρυνση, διαχείριση του άγχους
  • ανθρώπινο περιβάλλον --> σεβασμός στην αισθητική, την υγεία, τη μοναδικότητα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ